Zaščiteno geografsko poreklo (DOP)
TERGESTE

Uradno priznanje Evropske Unije (Pravilnik št. 1845/2004 z dne 22.10.2004) (PDF, 48 KB, v italijanščini) zavaruje visoko kakovostno extra deviško oljčno olje v pokrajini Trst z zaščitenim poreklom, ki nosi ime po antičnem imenu mesta Trst, to je »TERGESTE«.

To je pomemben rezultat po dolgem postopku pri katerem so sodelovale številne ustanove, privatniki, ljubitelji, pokuševalci, torklje in drugi.

Za podrobnejše informacije objavljamo na tem mestu Pravilnik o proizvodnji (PDF, 130 KB) ekstra deviškega oljčnega olja ; lahko pa tudi obiščite spletno stran Pripravljalnega odbora za ovrednotenje tržaškega ekstra deviškega oljčnega olja.

1. ČLEN
Poimenovanje
Poimenovanje zaščitenega porekla "Tergeste" velja izključno za ekstra deviška oljčna olja, ki izpolnjujejo pogoje in lastnosti, določene v pravilniku (EGS) št. 2081/92 in navedene v tem pravilniku.
2. ČLEN
Oljčne sorte
Poimenovanje zaščitenega porekla "Tergeste" velja za ekstra deviška oljčna olja iz sledečih sort, prisotnih v nasadih v spodaj navedenih razmerjih:
- belica ali bianchera, najmanj 20 odstotkov;
- črnica, leccino, leccio del corno, frantoio, maurino, pendolino, same ali skupaj za preostanek.
3. ČLEN
Območje proizvodnje
Območje pridelave oljk, namenjeno pridobivanju ekstra deviškega oljčnega olja zaščitenega porekla "Tergeste", so predeli tržaške pokrajine, ki so primerni za pridelavo s kakovostnimi značilnostmi, ki jih predvideva ta pravilnik.
To območje zajema v celoti teritorij, ki spada upravno v tržaško pokrajino, s sledečimi občinami:
Trst/Trieste, Milje/Muggia, Devin-Nabrežina/Duino- Aurisina, Dolina/San Dorligo della Valle, Zgonik/Sgonico, Repentabor/Monrupino.
Območje omejujejo:
- na vzhodu meja s Slovenijo
- na zahodu goriška pokrajina
- na severu meja s Slovenijo
- na jugu jadranska obala
4. ČLEN
Gojitvene značilnosti
1) Razmere okolja in pridelovanja v nasadih oljk, namenjenih pridobivanju ekstra deviškega oljčnega olja zaščitenega porekla "Tergeste", morajo biti tradicionalne in značilne za teritorij, ki ga določa člen 3 in vsekakor primerne, da doprinesejo specifične kakovostne značilnosti pridobljenemu olju.
2) Ureditev nasadov, oblike gojenja in načini obrezovanja morajo biti tisti, ki so tradicionalno v rabi v zadevnem območju.
3) Plodove je treba obirati od spremembe barve dalje, obiranje samo pa se mora zaključiti do 31. decembra vsakega leta.
4) Plodove je treba obirati z neposrednim ročnim ali strojnim trganjem z dreves ter do drozganja hraniti v trdih in zračnih zabojih na primeren način, da se ne poškodujejo; predelati jih je treba najkasneje v treh dneh po obiranju v oljarnah na pridelovalnem območju, opisanem v 3. členu.
5) Varstvo pred škodljivci mora biti usmerjeno in integrirano in/ali biološko.
6) Najvišji pridelek oljk v specializiranih nasadih za pridobivanje ekstra deviškega oljčnega olja "Tergeste" ne sme presegati 65 stotov na hektar. Najvišji pridelek oljk v mešanih nasadih ne sme presegati 50 kilogramov na rastlino. Najvišji oljčni izplen plodov ne sme presegati 22 odstotkov.
5. ČLEN
Pogoji za predelavo
1) Pridobivanje olja se mora odvijati na območju, ki ga določa zgornji člen 3.
2) Za ekstrakcijo olja so dovoljeni mehanski in fizični postopki, ki ohranjajo na najzvestejši način izvirne posebnosti plodov.
3) Med drozganjem in med vsemi ostalimi fazami predelave je treba spoštovati sledeče pogoje:
- temperatura drozge ne sme presegati 30° C;
- med mesenjem je dovoljena le uporaba vode;
- stroji za predelavo ne smejo oddajati materialov, okusov ali vonjev;
- posode za shranjevanje najraje izbiramo med steklastimi ali iz posteklenih snovi ali iz nerjavečega jekla, nikakor ne iz poliesterskih smol in plastike.
4) Postopek pridobivanja olja se mora zaključiti v teku 36 ur od oddaje plodov oljarni.
5) V oljarni morajo biti plodovi hranjeni v primerno zračnih prostorih.
6. ČLEN
Značilnosti za promet
Ekstra deviško oljčno olje z zaščitenim poreklom "Tergeste" mora ob vključitvi v promet zadostiti sledečim pogojem:
barva: zlatozelena;
vonj: saden – srednje izrazit;
okus: saden, s srednjim ali rahlim pikantnim priokusom;
točkovanje na panel testu: ¡Ý 6,8, z naslednjimi čutnimi parametri, sadno zeleno višje ali enako 2, grenko in pikantno višje ali enako 1;
največja skupna vsebnost kisline, izražena v oljevi kislini ne sme preseči 0,5 grama na 100 gramov olja;
število peroksidov: ¡Ü 12 meq 02/kg
oljeva kislina: ¡Ý 74 %
linolenova kislina: ¡Ü 9 %
polifenoli skupno: ¡Ý 100 mg/kg
Delta K ¡Ü 0,01
K270 ¡Ü 0,20
K230 ¡Ü 2,30
7. ČLEN
Oznaka in predstavitev
1) Poimenovanju olja z zaščitenim poreklom iz 1. člena je prepovedano dodajati katerokoli oznako, ki je ta pravilnik izrecno ne predvideva, vključno s pridevki "fino", "izbrano", "selekcionirano", "višje kakovosti".
2) Dopustna je resnici odgovarjajoča raba imen, poimenovanj obratov, zasebnih blagovnih znamk, ki nimajo hvalilnega pomena in ne zavajalo potrošnika.
3) Raba imen obratov, posestev, kmetij in omemba ustekleničenja v oljkarskem obratu ali v združenju oljkarskih obratov ali v podjetju, ki se nahaja na proizvodnem območju je dovoljena edino, če izhaja proizvod iz plodov, obranih izključno v nasadih obrata samega.
4) Uporaba drugih zemljepisnih oznak, ki se nanašajo na občine, vasi, posestva, kmetije, iz katerih olje dejansko izhaja, mora biti označena s črkami, ki so vsaj za polovico manjše od onih, ki smo jih uporabili za poimenovanje zaščitenega porekla iz 1. člena.
5) Poimenovanje zaščitenega porekla "Tergeste" mora na nalepki biti označeno z jasnim, neizbrisnim napisom, v močnem barvnem kontrastu s podlago nalepke in tako, da ga je mogoče jasno razlikovati od ostalih podatkov na sami nalepki.
6) Ekstra deviško olje z zaščitenim poreklom "Tergeste" se prodaja v steklenicah, ki ne presegajo enega litra, nikakor pa ne v posodah iz poliesterskih smol ali iz plastike.
7) Na nalepki je obvezna navedba leta obiranja plodov, iz katerih je bilo pridelano olje.
8) Po navedbi poimenovanja z zaščitenim poreklom lahko na nalepki sledi dobesedni prevod naziva proizvoda v slovenskem jeziku.
Trst, 05.12.2001