Olio extra vergine d'oliva | Ekstra deviško olivno olje

logo Poljana

l'olio dei campi

L’uliveto MAHNIČ sito nella terra del Breg nell’entroterra di Trieste, sulle lievi colline marnoso-arenacee di San Dorligo della Valle - Dolina, ricade tra le colture più settentrionali del nord-est Europa del Cultivar d’olio. La vicinanza del mare, le caratteristiche litologiche e geomorfologiche della terra istriana ed il legame della gente verso questa pianta rendono unica la qualità del suo prodotto.

Terra di confine, da sempre luogo di incontro tra genti e culture, coniuga oggi sul fronte dell’olivicultura il sapere con una passione : la nobile cultivar “Bianchera”.

naših polja olje

Oljčnik MAHNIČ v osrčju Brega v zaledju Trsta, na rahlo vzvalovanem pobočju iz laporja in peščenjaka, v občini Dolina, prištevamo med najbolj severne nasade oljk v tem predelu Srednje Evrope. Bližina in vpliv morja, litološke in geološke značilnosti istrske zemlje ter navezanost ljudi na to večno rastlino omogočajo izredno kakovost pridelka.

Na obmejnem pasu, ki predstavlja od vedno stičišče narodov in kultur, nas danes ponovno združuje ljubezen do naše žlahtne sorte “Belice”.

the oil from our fields

The MAHNIČ olive grove is situated on a slightly undulated marly sandstone slope in the heart of Breg, in the municipality of Dolina in the hinterland of Trieste and is considered to be among the northernest olive groves in this area of Central Europe. The vicinity of the sea and its influence, the geological and lithological characteristics of the Istrian soil and the attachment of the local people to this eternal plant ensure the highest quality of the product.

On this border land, which has always represented a meeting point of nations and cultures, we are reunited again today by the love for our noble olive sort, the “Belica”.

Aleksej Mahnič
Sant'Antonio in Bosco
Boršt 1, Dolina (TS)
+39 347 0466 075
info@poljana.eu
P.I. - Št.DDV: 01007450321